Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2014

thisisnotthesame
W życiu wszystko można podsumować krótkim, sarkastycznym 'bywa'.
Reposted frommefir mefir viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
7019 91fc
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
wplątałam się w sieć dziwnych relacji bez znaczenia, nadając im sens i wartość. teraz niszczę siebie bo sobie nie radzę. ciebie też skrzywdzę...
— .czymkolwiek jestem..
Reposted fromredsth redsth viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
2993 bb0c
Reposted fromhellocoldworld hellocoldworld viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
Więc lepiej mnie zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć
Reposted fromlovesweets lovesweets viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame

Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.

— Jodi Picoult
Reposted fromrichardth richardth viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
Reposted frompusiek pusiek viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
Nie wiedziałam, że istnieje tyle różnych sposobów na to, by powiedzieć żegnaj.
— "Niepokój"
Reposted fromloveofbook loveofbook viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
Zgodnie z moją obserwacją, człowiek ma w sobie tyle tęsknoty, że w każdej chwili może się zakochać. I to jest domniemanie miłości.
Reposted fromirmelin irmelin viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
- Nie masz pojęcia, jak strasznie trudno jest zaczynać wszystko od początku.
- Pomogę ci - rzekła.
- Wszystko, co mi możesz pomóc, to tylko mnie kochać.
— Marek Hłasko "Lombard złudzeń"
Reposted fromeazyi eazyi viawrazliwa wrazliwa
6978 1c1e 500
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów? 
- Wszystko. 
- Mnie? 
- Także. 
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Marek Hłasko
Reposted fromhisteryczna histeryczna viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
8826 90cf
Reposted fromznikajac znikajac viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
6484 155c
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromnataa nataa viawrazliwa wrazliwa
thisisnotthesame
7719 ba2b 500

June 01 2014

8614 c0a2

Proszę.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl